Johdanto: Liberaalisen kristinuskon kritiikistä

Vuonna 2001 freelancerit julkaisivat Anders Enqvistin Science and Religion -teoksen, joka sisältää kristinuskon kritiikkiä. Koska teoksen ovat julkaisseet freelancerit, se edustaa epäilemättä freelancerien linjaa uskonnollisissa kysymyksissä. Tämä artikkeli on kriittinen analyysi Enqvistin työstä. On toivottavaa, että artikkelini osaltaan edistää objektiivisempaa vuoropuhelua uskovien ja ei-uskovien välillä ja auttaa välttämään uskonnollisen kritiikin argumentteja, jotka ovat melko ongelmallisia ja helposti kritisoitavaksi alttiita.

Yleisvaikutelma Enqvistin työstä: fundamentalisti vastaan ​​fundamentalisti

Kirjassaan Enqvist käsittelee “uskoa ja uskoa sen eri muodoissa”. Hän yrittää osoittaa, että uskonnot ovat “vain vääriä ja todistamattomia väitteitä”. Vaikka esipuheessa mainitaan uskon eri muodoissa, käy pian selväksi, että Enqvistin kritiikin pääkohde on kristinusko ja sen pyhä kirja, Raamattu, sekä usko personoituun Jumalaan ylipäätään. Raamatun ristiriidat ovat merkittävässä roolissa teoksessa, koska yleensä raamatulliset virheet ja ristiriidat kiinnostavat vapaa-ajattelijoita suuresti. Tässä tapauksessa freelancerit ovat kuitenkin vain saman linjan toisessa päässä fundamentalististen uskovien kanssa, sillä sekä freelancereilla että fundamentalistisilla uskovilla on todisteet ratkaisevan tärkeitä heidän asenteissaan Raamattua kohtaan: vapaa-ajattelijat katsovat osoittaneensa Raamatun virheelliseksi ja ristiriitaisia, vaikka fundamentalistit uskovat voivansa todistaa Raamatun erehtymättömäksi ja kiistattomaksi – ja sellaisena keskustelu Raamatusta voisi jatkua loputtomiin.

Raamatun historiallisessa tutkimisessa Raamatun ristiriitaisuuksilla tai virheillä ei sinänsä ole suurta merkitystä tai mielenkiintoa (ne ovat vihjeitä lähteisiin, toisiinsa kietoutuneiden perinteiden saumoja, toimituksellista työtä jne.).

Fundamentalistinen kristillinen raamatullinen periaate on melko nuori kristinuskon historiassa, ja se juontaa juurensa 1600- ja 1700-luvuille. Sen ajan rationalismi ja valistunut ajattelu herättäisi näkemyksen, että raamatulliset kertomukset ovat kirjaimellisen, sananmukaisen historian lähde, joka on vahvistettava tutkimalla. Tämän saman rationalistisen lähestymistavan Raamattuun kannattajia ovat ehkä melko ironisesti monet ateistit ja freelancerit, jotka kiistelevät yhtä omistautuneena fundamentalistisille uskoville Raamatun ristiriitaisuuksista ja siitä, ovatko Raamatun kertomukset oikeita “poliisiraportteja” siitä, mitä todella tapahtui.

Teosta vaivaa myös tietty laiminlyönti perusasioissa: Enqvist väittää, että Pietari oli kirjoittanut 1. korinttilaisille ja 1. Timoteukselle, vaikka ne ovat Paavalin (ja Paavalin seuraajien) laatimia (s. 115, 187).

Raamatun kertomusten tarkka historiallisuus ei ollut merkityksellinen yhteisöille, joissa raamatuntekstit syntyivät

Mutta kristinuskon sisällä on monia erilaisia ​​näkemyksiä Raamatusta, eikä oikeastaan ​​ei-biblikalismin (näkemys, joka kirjaimellisesti tulkitsee kirkon perinteen ja maailmankatsomuksen kehitystä) merkityksen puitteissa. Raamatun historiallisen tai eksistentiaalisen pelastusnäkemyksen viitekehyksessä kaikki tämä huomio Raamatun ristiriitaisuuksiin ja virheisiin on merkityksetöntä, eikä se uhkaa kristittyjen uskoa, jotka kannattavat tällaisia ​​raamatullisia teorioita, mutta Enqvist jättää huomioimatta tämän tärkeän kohdan. kaikki.

Voidaan siis kysyä, jos nuo raamatulliset ristiriidat ja virheet olivat kaiken kaikkiaan, niin miksi kristinusko ei ole jo kuihtunut? Silloin, kun raamatulliset perinteet syntyivät ja välitettiin suullisesti ja kirjallisesti, ei ollut väliä, olivatko kerrotut tapahtumat historiallisesti totta ja “virheettömiä” kirjaimellisesti. Perinteiden kokoajat sisällyttivät Raamattuun kaikki erilaiset, ristiriitaiset perinteet, jotta yksikään pyhänä pidetty perinne ei jäänyt pois, vaikka tietysti toimittajat (toimittajat) näkivät, että perinteiden välillä oli eroja.

Tieteen käsityksen naiivius Enqvistin uskontokritiikissa

“Kaikki, mitä kristinuskoon sisältyy, voidaan selittää luonnollisilla syillä ilman, että tarvitsee turvautua todellisuudelle vieraisiin esineisiin ja asioihin, kuten enkeleihin tai taivaaseen ja helvettiin, joten Raamatussa esitetyt asiat ovat vain myyttejä” (s. 5).

“Mutta tosiasia on, me tiedämme. Meillä on keinot erottaa todellinen keksintö. Meillä on niin paljon ja niin varmaa tietoa todellisuudesta ja täsmälleen tieteellistä tietoa” (s.174).

Selittikö tiede kaiken kristinuskon sisältämän maailmankaikkeuden alkuperän ja kaiken, mitä ihminen on (mieli-keho, tahdonvapaus, tietoisuus)? Tieteen suhteen uskotaan olevan niin naiiivisti optimistinen, että oletetaan, että kaikki jäljellä olevat ongelmat – joista osa on todella laajamittaisia ​​kysymyksiä – säilyvät väistämättä hengissä, kun tiede “edenee tarpeeksi”. Ei ole takeita siitä, että voimme koskaan saada varmennettua ja todistettua vastausta kysymyksiin, kuten onko henkilöllä vapaa tahto, mikä on mielen ja kehon suhde

(mielen ja kehon ongelma), mitä on tietoisuus, mitä tapahtui universumin syntymän nollahetkellä ja mitä se oli ennen ja onko koko kysymyksessä edes järkeä? Meillä ei vieläkään ole kattavaa selitystä maailmankaikkeudesta ja olemassaolosta, niin sanottua “kaiken teoriaa”, eikä ole mitään takeita siitä, että sellainen olisi edes mahdollista.

Tieteellisessä tiedossamme on perustavanlaatuinen puute, sillä kaksi fyysistä todellisuutta kuvaavaa pääteoriaamme, Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka, ovat ristiriidassa: jompikumpi on virheellinen, ainakin osittain, koska ne eivät toimi äärimmäisissä olosuhteissa ( ja se on äärimmäisissä olosuhteissa).

Tiede ei siis ole vieläkään selittänyt kaikkea, ja kognitiivinen inkluusio voi tehdä mahdottomaksi koskaan löytää ymmärrystä ja todistettua tieteellistä vastausta niihin – aivan kuten muurahaisen on mahdotonta ymmärtää kvanttifysiikkaa tai Beethovenin sinfoniaa. Ei tietenkään koskaan pidä sanoa jyrkästi “ei koskaan” (voit tietää), mutta ainakaan tällä hetkellä meillä ei ole sellaista tietoa ja joka tapauksessa on olemassa vakava mahdollisuus, että ihminen on niin kognitiivisesti “rakennettu” että emme voi ymmärtää ja selvittää kaikkia kysymyksiä .

Kuten matemaatikko Osmo Pekonen on kirjoittanut Philosophical Journalissa, metafysiikalla on edelleen oikeus olemassaoloon, eikä koko todellisuutta voida matemaattisesti jäännöstöntä. Matemaatikoille on annettu tehokas suoja sellaista “hullua mielikuvitusta” vastaan ​​kuin The Theory of Everything. Suojarokotteen antoi kuuluisa matemaatikko Kurt Gödel, joka osoitti epätäydellisyyksillään, että matematiikka ei sulkeudu itseensä ja että matematiikka sisältää aina väitteitä, joita ei voida todistaa oikeaksi tai vääräksi.

Asiat ovat silti kaikkea muuta kuin yksinkertaisia, “varmoja” ja helppoja, vaikka Enqvistin ja joidenkin muiden uskonnollisten kriitikkojen puheista/kirjoituksista paistaa läpi tällainen yksinkertaisuus. Mutta kuten Ville Lähde on osuvasti todennut Skeptikko-lehden puheessaan 4/2008, on syytä kiinnittää huomiota retoriikkaan, jota käytetään valistustyössä vaikuttamisen yhteydessä. Pitäisi miettiä, miten tähän asiaan puututaan

”Osana yhteiskuntaa eikä profeetan näkökulmasta julistaa” (Skeptikko 4/2008 s.42).

Koska, kuten Ville Lähde tärkeässä puheessaan jatkaa, maallisen ajattelun ja tieteellisen sivilisaation kehitys on “melko uhattuna”, on välttämätöntä välttää naiivisti yksinkertaista ja ristiriitaista puhetapaa. Se törmää omaan nilkkaan ja taipumus taistella ihmisissä, jotka muutoin ovat skeptisiä ja skeptisiä tieteellisiä teorioita kohtaan. Riski on suuri, jos esimerkiksi evoluutiota kuvataan

”Ilmeisenä, ongelmattomana monoliittina, luonnonkertomuksena” (Skeptinen 4/2008 s.42)

missä on vaara vieraannuttaa ihmiset luonnontieteistä, koska itsepäisestä ja tieteellisestä puheesta huolimatta tiede on pohjimmiltaan epävarma, tulkinnan ja tieteiden välisen kiistan alainen – kiistan olemassaolo ja kouluerot .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here